V našej ponuke nájdete mimo iné aj výstavbu a rekonštrukciu štrukturovaných kabeláží sietí, LAN a WAN. Takisto ponúkame modernizáciu a HW rozšíernia štrukturovaných kabeláží.

Diaľková kabelizácia

 • projektovanie káblových trás
 • inžinierska činnosť
 • alokácie káblov
 • pokládka a montáž káblov
 • záverečné merania káblov
 • geodetické zameranie káblových trás v systéme pravouhlých súradníc v zameraní na pevné body terénu alebo a systéme MICRO STATION
 • zhotovenie digitálnej mapy
 • zhotovenie knihy plánov klasickej alebo naformátovaním digitálnej mapy
 • pokládka a montáž PE rúr
 • dodávka spojok PLASSON
 • zafukovanie alebo zaťahovanie optokáblov do PE rúr v rozsahu
 • metalické káble
 • optické káble

Telekomunikačné systémy

 • výstavba prenosových systémov PCM
 • výstavba digitálnych spojovacích ústrední
 • výstavba dátových sietí
 • výstavba káblovej televízie , spoločné anténne systémy
 • inžinierska činnosť

Geodetické práce

 • digitálne mapy v systéme MICRO STATION
 • geometrické plány
 • digitalizácia katastrov
Kontakt

Máte otázky?

Budeme radi, ak nás kontaktujete a rad Vám na ne zodpovieme
Kontakt