ADTS, s.r.o.

Technologické vybavenie diaľnic a tunelov

Naša spoločnosť sa zaoberá automatizáciou cestnej dopravy  

  • budovaním cestnej signalizácie na križovatkách,
  • technológiou v tuneloch,
  • technologického vybavenia riadiacich a informačných systémov diaľnic.

Tunely

Diaľnice