Naša firma spolupracuje v oblasti telekomunikačných, železničných, oznamovacích a informačných systémov s firmami

  • Siemens s.r.o.
  • AŽD Praha s.r.o.
  • REMING CONSULT a.s.
  • ELEN s.r.o.
  • ELVYS s.r.o.
  • INOMA COMP s.r.o.
  • INOTESKA s.r.o.
  • Alcasys Slovakia a.s.
Avada Classic Demo

Oznamovacie zariadenia

Metrológia

Metrológia

Kabeláže

Kabeláže

Signalizácia

Signalizácia

Niektoré z našich referencií

Kontaktujte nás!