Automatizácia dopravných a telekomunikačných systémov

Budovanie zariadení súvisiacich so železničnou dopravou, telekomunikáciami a informačnými systémami. Projektovanie a realizácia zabezpečovacích zariadení na železniciach. 

Rádiové siete

Výhody rádiovej komunikácie ocenia všetci tí, pre ktorých je operatívne rozhodovanie v reálnom čase najvyššou prioritou pri riadení výrobných procesov alebo dopravy. Máme bohaté skúsenosti s nasadením rádiových systémov. Spokojnosť zákazníka je u nás na prvom mieste.

Zabezpečovacie zariadenia na železnici

Zabezpečovacie zariadenia na železnici sa neustále zlepšujú a modernizujú. Naši pracovníci inštalujú najnovšie zariadenia, určené na zvýšenie bezpečnosti prepravy cestujúcich a tovaru po železnici. Dôslednosť a kvalitu našej práce využívajú každý deň pracovníci železníc a spoliehajú sa na nás.

Oznamovacie zariadenia

Komunikácia, informácie, dáta hýbu svetom. Cestujúci a zamestnanci potrebujú informácie včas a v najvyššej kvalite. Inštalujeme nové zariadenia a vymieňame zastaralé, ktoré už nepostačujú požiadavkám modernej doby. Využívame pri tom technológie a zariadenia popredných svetových značiek najvyššej kvality.

ADTS, s.r.o.

Naša činnosť

Projektovanie, zavádzanie a montáž novej systémovej technológie signalizačných, zabezpečovacích a informačných zariadení.

Rekonštrukcie jestvujúcich zariadení – zabezpečovacích, telekomunikačných a kabelizácie.

Servis a opravy systémovej technológie zabezpečovacej alebo telekomunikačnej, jej jednotlivých prvkov a kabelizácie komplexných meraniach a revíziach technológie a kabelizácie.

ADTS, s.r.o.

Naša spolupráca

Naša firma spolupracuje v oblasti telekomunikačných, železničných, oznamovacích a informačných systémov s firmami