Prehľad najvýznamnejších obstáravateľov a stavieb pre nich realizovaných našimi pracovníkmi, na ktorých sa podieľali vo vedúcich manažérskych alebo montážnych prácach od r. 95

 • Práce pre Riaditeľstvo diaľkových telekomunikácii Bratislava
 • Práce pre ŽSR Bratislava
 • Práce pre SPT TELECOM a. s. Brno

Stavby realizované ADTS, spol. s r.o.

 • Slovak Telecom a.s.
 • Doprastav a.s.
 • Váhostav-SK, a.s.
 • Skanska SK a.s
 • Alpine Pro, a.s.
 • Strabag s.r.o.
 • METROSTAV Slovakia a.s.
 • OHL ŽS, a.s.