0905 808 696

Zavolajte nám

ADTS, s.r.o.

Referencie

Prehľad najvýznamnejších obstáravateľov a stavieb pre nich realizovaných našimi pracovníkmi, na ktorých sa podieľali vo vedúcich manažérskych alebo montážnych prácach od r. 95

Práce pre NDS

Práce pre ŽSR

Práce pre ŽSSK

ADTS, s.r.o.

Realizované stavby

Tunely

Diaľnice a rýchlostné cesty