• Dodávka hodinových zariadení, rekonštrukcia a montáž v školstve, priemyselných a polyfunkčných budov
  • Rozhlasové zariadenia, dodávka a montáž, ozvučenie polyfunkčných budov
  • Dispečerské zapojovače, dodávka, montáž, rekonš trukcia
  • Dochádzkové a prístupové systémy
  • Pobočkové digitálne ústredne, telefóny a faxové prístroje
Kontakt

Máte otázky?

Budeme radi, ak nás kontaktujete a rad Vám na ne zodpovieme
Kontakt