História spoločnosti

Spoločnosť „Automatizáca dopravných a telekomunikačných systémov” (v skratke ADTS ) je zameraná na budovanie zariadení súvisiacich so železničnou dopravou, telekomunikáciami  a informačnými systémami.

Pri realizovaní prác našou firmou využívame predchádzajúce skúsenosti s projektovaním, budovaním a výstavbou železničných zabezpečovacích zariadení, priecestných zabezpečovacích zariadení, staničných oznamovacích a traťových zabezpečovacích zariadení s projektovaním, pokládkou a montážou miestnych, diaľkových železničných a telekomunikačných káblov /klasických i optických/. Spoločníci ako aj zamestnanci sa vyprofilovali zo zamestnancov AŽD, a s činnosťou v týchto podnikoch majú bohaté a dlhoročné skúsenosti.

Cieľom podnikania ADTS spol. s r. o. je poskytovať svoje služby v najvyššej kvalite. V centre nášho úsilia je zákazník, na ktorého zákazkách stojí naša existencia.

Výsledkom našej činnosti je spokojnosť zákazníka. Kvalita našich výrobkov a služieb musí uspokojiť potreby zákazníkov lepšie ako porovnateľné výrobky a služby konkurencie.

Náš zámer je Vám dodať kvalitnú činnosť pri:

  • projektovaní, zavádzaní a montáži novej systémovej technológie signalizačných, zabezpečovacích a informačných zariadení
  • rekonštrukciách jestvujúcich zariadení zabezpečovacích, telekomunikačných a kabelizácie
  • servise a opravách systémovej technológie zabezpečovacej alebo teleko- munikačnej, jej jednotlivých prvkov a kabelizácie komlexných meraniach a revíziach technológie a kabelizácie

Vedenie spoločnosti si uvedomuje význam vplyvu kvality na ďalší rozvoj spoločnosti a zaväzuje sa vytvoriť všetky materiálne, technické a finančné podmienky požadované systémom kvality v práci.

Pre všetky uvedené oblasti poskytneme činnosť:

  • technicko-poradenskú
  • projekčnú
  • montážnu
  • servisnú
Politika spoločnosti

Politika spoločnosti

Pozrite si aká je naša vízia, ciele a poslanie
Politika spoločnosti