• Merania miestnych a diaľkových metalických káblov
 • Merania miestnych a diaľkových optických káblov
 • Zameriavanie a odstraňovanie porúch na metalických a optických kábloch
 • Certifikačné merania štruktúrovaných kabeláži na optických a metalických prepojeniach
 • Zapožičiavanie meracej techniky na metalické a optické káble
 • Merače zemných odporov PU 431
 • Kliešťové V-A-metre PK 120
 • Multimetre PU 501, M 3650 CR, DT 830B, MX 620
 • Káblový mostík M1T 450
 • Merač kapacitných nerovnováh TT 1150
 • Merač úrovne GMU 203, 12 XN 084
 • Univerzálne prístroje PU 311 a PU 371
 • Vyvažovač TT 5101/A
 • Merač kapacitných nerovnovách TT 3155
 • Združený prepínač TT 5104/A
 • LWL – meracie miesto K 1186
 • LWL – merač výkonu K2401
 • Zdroj svetla K 2503
 • Vláknové deliace zariadenie
 • Osciloskop
 • UNIMER 33 č.v.33753, č.v.34162
 • RC generátor BM 344
 • Reflektomat Kabellux 4T
 • Optická zváračka FUJIKURA FSM 40S
 • Mini OTDR ANRITSU

Merací prístroj Merotech 9800

Prístroj na vyhľadávanie vedení rady Metrotech® 9800 poskytuje užívateľovi širokú škálu možností použitia v rôznorodých aplikáciach vyhľadávania. Prístroj sa vyznačuje elektronikou na najvyššom stupni technického vývoja a funkčným dizajnom.

Vysielač rady 9800 generuje, v závislosti od modelu, jednu až tri frekvencie, ktoré sa vysielajú na kábel alebo potrubie, ktorého trasu treba určit (vyhľadávanie vedenia, resp. káble v ďalšom nazývame “vodičmi”). Tento signál sledujeme pozdĺž vodiča, pričom jeho veľkosť s pribúdajúcou vzdialenosťou od vysielača klesá.

“AUTO” režim automaticky meria odpor vedenia pre každú z generovateľných frekvencií a vyberie najoptimálnejšiu z nich pre dané meranie.
“ALL” režim vysiela všetky generovateľné aktívne frekvencie naraz. Vysielač môže ako opciu obsahovať aj možnosť zameriavania plášťových porúch.

Prijímač 9800 detekuje signál z vodiča a umožňuje meračovi nájsť trasu potrubia, resp. kábla. Patentovaný systém “ľavo-pravého navádzania” na vodič, digitálny ukazovateľ intenzity signálu, ako aj zvukový signál navádzajú užívateľa na hľadaný vodič.

Pomocou relatívneho merania prúdu na vodiči je možné s istotou rozlíšiť vodič, na ktorý vysielame signál od susedného vodiča, nezávisle na príslušnej hĺbke uloženia. Meranie hĺbky uloženia vodiča sa uskutočňuje stlačením tlačítka so šípkou. Patentovaný systém priebežného nastavovania zosilnenia v reálnom čase zabezpečuje vhodnú veľkosť signálnej odozvy.

Prijímač pracuje ako v aktívnom, tak v pasívnom móde. Aktívne frekvencie, s ktorými môže pracovať prijímač sú:

 • 982 Hz
 • 9.82 kHz
 • 82 kHz

Prijímač je použiteľný aj samostatne v dvoch pasívnych módoch na detekciu 50Hz poľa a rádiofrekvencií 14-22kHz.
Maximálna trasovasia vzdialenosť závisí na spôsobe pripojenia, na vlastnostiach zeme, v ktorej je vodič uložený a na type a hĺbke uloženia vodiča. Firma Metrotech vyvinula a vložila do novej hľadačky 9800 také vlastnosti, ako automatické impedančné prispôsobenie, výber “najlepšej” frekvencie, meranie prúdu a automatické vyhodnotenie intenzity signálu, čím poskytuje užívateľovi optimálne informácie o konkrétnej meranej situácii.
Ako pri všetkých elektromagnetických vyhľadávacích systémoch, aj tento prístroj slúži na vyhľadávanie metalických vodičov. Označenia “vodič”, “vedenie” alebo “kábel” sa preto v ďalšom vzťahujú na metalické vodiče.

Kontakt

Máte otázky?

Budeme radi, ak nás kontaktujete a rad Vám na ne zodpovieme
Kontakt