0905 808 696

Zavolajte nám

ADTS, s.r.o.

Metrológia

Merací prístroj Merotech 9800

Prístroj na vyhľadávanie vedení rady Metrotech® 9800 poskytuje užívateľovi širokú škálu možností použitia v rôznorodých aplikáciach vyhľadávania. Prístroj sa vyznačuje elektronikou na najvyššom stupni technického vývoja a funkčným dizajnom.

Vysielač rady 9800 generuje, v závislosti od modelu, jednu až tri frekvencie, ktoré sa vysielajú na kábel alebo potrubie, ktorého trasu treba určit (vyhľadávanie vedenia, resp. káble v ďalšom nazývame “vodičmi”). Tento signál sledujeme pozdĺž vodiča, pričom jeho veľkosť s pribúdajúcou vzdialenosťou od vysielača klesá.

Pomocou relatívneho merania prúdu na vodiči je možné s istotou rozlíšiť vodič, na ktorý vysielame signál od susedného vodiča, nezávisle na príslušnej hĺbke uloženia. Meranie hĺbky uloženia vodiča sa uskutočňuje stlačením tlačítka so šípkou. Patentovaný systém priebežného nastavovania zosilnenia v reálnom čase zabezpečuje vhodnú veľkosť signálnej odozvy.

Prijímač pracuje ako v aktívnom, tak v pasívnom móde. Aktívne frekvencie, s ktorými môže pracovať prijímač sú:

  • 982 Hz
  • 9.82 kHz
  • 82 kHz

Prijímač je použiteľný aj samostatne v dvoch pasívnych módoch na detekciu 50Hz poľa a rádiofrekvencií 14-22kHz.
Maximálna trasovasia vzdialenosť závisí na spôsobe pripojenia, na vlastnostiach zeme, v ktorej je vodič uložený a na type a hĺbke uloženia vodiča. Firma Metrotech vyvinula a vložila do novej hľadačky 9800 také vlastnosti, ako automatické impedančné prispôsobenie, výber “najlepšej” frekvencie, meranie prúdu a automatické vyhodnotenie intenzity signálu, čím poskytuje užívateľovi optimálne informácie o konkrétnej meranej situácii.
Ako pri všetkých elektromagnetických vyhľadávacích systémoch, aj tento prístroj slúži na vyhľadávanie metalických vodičov. Označenia “vodič”, “vedenie” alebo “kábel” sa preto v ďalšom vzťahujú na metalické vodiče.