Siete realizujeme pomocou kvalitných produktov popredných svetových výrobcov.

Každá realizovaná sieť je po nasadení dôkladne prekontrolovaná meracími prístrojmi a zákazník dostáva správu o tomto meraní. Požiadavky odberateľov často vyžadujú prepojenie opticke, metalickej a rádiovej komunikácie.

Optické siete

 • Výstavba a rekonštrukcia optických telekomunikačných sietí v JTS, mimo JTS, miestných diaľkových (zafukovanie, zváranie a meranie)
 • Horizontálne a vertikálne optické prepojenie počítačovích sietí
 • Optické prepojenie distribuovaných rozvodov kabelových televízií
 • Zapožičiavanie zváracej a meracej techniky
 • Predrealizačné a porealizačné geodetické práce

Metalické siete

 • Rekonštrukcia a výstavba miestných, diaľkových telekomunikačných sietí v JTS.
 • Výstavba a rekonštrukcie sietí do 1000V v bytovej a priemyselnej výstavbe vonkajších aj vnútorných
 • Protikorózne a katódove ochrany
 • Výstavba a rekonštrukcia kábelových televízií, spoločných domových rozvodov
 • Automatické brány garážove a dvorové
 • Výstavba a rekonštrukcia železničných zabezpečovacích zariadení
 • Výstavba a rekonštrukcia cestných signalizačných zariadení

Rádiové siete

Návrhy, poradenská činnosť, optimalizácia v oblasti rádiových sietí.

 • Montáž, servis, revízie rádiosystémov
 • Rozšírovanie jestvujúcich rádiosystémov
 • Dodávky profesionálných staníc a príslušenstva
 • Meranie rádiosystémov
Kontakt

Máte otázky?

Budeme radi, ak nás kontaktujete a rad Vám na ne zodpovieme
Kontakt