Kontaktné údaje

ADTS s.r.o.
Kysucká cesta 9
010 01 Žilina
Slovenská republika

Telefóny

Tel. č. 1: +421 41 500 2525,
Tel. č. 2: +421 41 500 2526,
Tel/fax: +421 41 564 0308

E-mail

E-mail: info@adts.sk

Fakturačné údaje

ADTS s.r.o.
Poľovnícka 50
013 25 Stráňavy
Slovenská republika

IČO: 36 381 403
DIČ: 20 20 10 26 34
IČ DPH: SK 20 20 10 26 34

Bankové spojenie:
UniCredit Bank Slovakia
IBAN: SK9611110000001031179001
SWIFT: UNCRSKBX

Registračný list: Obchodný register Okresného súdu v Žiline oddiel Sro, vložka č. 11241/L

Konatelia

  • Ing. Miroslav Šugár
  • p. Róbert Mičík

Napíšte nám

Váš email (povinné)

Vaša správa


V zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. a Nariadenia EÚ 2016/679 dobrovoľne súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov za účelom zabezpečenia vzájomnej komunikácie iniciovanej týmto kontaktným formulárom. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak zanikne po uplynutí 3 rokov od jeho udelenia a údaje budú vymazané. Kontakt pre odvolanie súhlasu je . Pre bližšie informácie ako nakladáme s Vašimi osobnými údajmi KLIKNITE SEM